banner
image
Các qui định trên được áp dụng cho tất cả các chương trình học tập, các khóa tư vấn, luyện thi tại Linkin' World. Khi đăng ký chính thức và hoàn thành học phí (bao gồm cả chuyển khoản), Linkin' World mặc định học viên và cha mẹ học sinh đã tìm hiểu, cân nhắc đầy đủ và đồng ý tuân thủ các nội qui và chính sách này.
image
VỀ LINKIN' WORLD(01/01/1970 | 01:00)
LINKIN’ WORLD – Kết nối bạn với thế giới, là trung tâm chất lượng cao về đào tạo kĩ năng Anh ngữ theo chương trình quốc tề và phương pháp dạy và học tiếng Anh hiệu quả.
ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo