banner
image
Trung tâm kĩ năng Anh Ngữ Linkin' World phối hợp với trường mầm non Hoa Hồng triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi của trường mầm non Hoa Hồng
image
Trung tâm kĩ năng Anh Ngữ Linkin' World phối hợp với trường mầm non Vật tư Đường Sắt triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi của trường mầm non Vật tư đường sắt theo đăng kí của cha mẹ học sinh.
image
Trung tâm kĩ năng Anh Ngữ Linkin' World phối hợp với trường mầm non Hà Đình Minh triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi của trường mầm non Hà Đình Minh bắt đầu từ năm học 2011 - 2012 theo đăng kí của cha mẹ học sinh.
image
Trung tâm kĩ năng Anh Ngữ Linkin' World phối hợp với trường mầm non Hoa Hồng I (địa chỉ: tổ 60 thị trấn Đông Anh) triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi của trường mầm non Hoa Hồng I bắt đầu từ năm học 2012 - 2013 theo đăng kí của cha mẹ học sinh.
image
Bắt đầu từ năm học 2013 - 2014 theo đăng kí của cha mẹ học sinh, Trung tâm kĩ năng Anh Ngữ Linkin' World phối hợp với trường mầm non Tuổi Hoa (địa chỉ: tổ 60 thị trấn Đông Anh) triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi của trường mầm non Tuổi Hoa theo đăng kí của cha mẹ học sinh.
ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo