banner
Trường Mầm Non Vật tư Đường Sắt
08/03/2013 | 04:00

Trung tâm kĩ năng Anh Ngữ Linkin' World phối hợp với trường mầm non Vật tư Đường Sắt triển khai chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi của trường mầm non Vật tư đường sắt theo đăng kí của cha mẹ học sinh. 

1, Chương trình Little Friends bắt đầu cho trẻ mẫu giáo bé (3-4 tuổi)

2, Chương trình First Friends 1 cho trẻ mẫu giáo nhỡ và lớn (4-6 tuổi)

3, Chương trình First Friends 2 cho trẻ mẫu giáo lớn đã hoàn thành chương trình First Friends 1 (5-6 tuổi)

ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo