banner
image
ENGLISH PROGRAMS FOR PRE – SCHOOL CHILDREN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH MẪU GIÁO First friends– “First for English, First for Fun”. Trẻ ở tuổi 4 – 5 là lứa tuổi phát triển tâm lí thú vị của trẻ, là giai đoạn chuyển tiếp, trẻ đã bước ra thế giới bên ngoài gia đình, đi học mẫu giáo và chuẩn bị bước
image
ENGLISH PROGRAMS FOR YOUNG LEARNERS FROM 6 – 12 CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THIẾU NHI CHO TRẺ TỪ 6 – 12 TUỔI Family & Friends – “Happy family, funny friends”. Family and Friends là một chương trình hệ thống bao gồm 6 cấp độ tiếng Anh dành cho thiếu nhi từ 6 – 12 tuổi. Đây là chương trình được thiết kế theo hệ thống ngữ pháp kết hợp...
ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo