banner
Những câu thành ngữ tiếng Anh hay

1. Prevention is better than cure

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh
 
2. A stitch in time saves nine
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no
 
3. It's a small world
- Đúng là quả đất tròn
 
4. It will come out in the wash
- Mọi điều phiền toái rồi sẽ qua thôi.
- Mọi việc rồi sẽ kết thúc tốt đẹp
 
5. Rome wasn't built in one day
- Thành Rome không dễ gì xây trong một ngày
- Làm việc gì cũng phải có thời gian
 
6. Safe better than sorry/Better safe than sorry
- Cẩn tắc vô ưu.
 
7. All roads lead to Rome
- Mọi con đường đều đi đến cùng một đích.
- Mọi cách làm đều dẫn đến cùng một kết quả.
 
8. Can't make head nor tail of sth
- Chẳng hiểu mô tê gì về
 
9. One swallow doesn't make a summer
- Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân
 
10. can't make bricks without straw
- Không bột sao gột nên hồ
 
11. Zeal without knowledge is a run away horse
- Hăng hái mà không có tri thức khác nào một con ngựa hoang
 
12. The worth of a thing is best known by the want of it
- Khi thiếu cái gì mới biết giá trị của cái đó
 
13. You may lend a horse to the water but you can not make him drink
- Anh có thể dẫn con ngựa đến máng nước nhưng không thể bắt nó uống
 
14. Barking dogs seldom bite
- Chó sủa ít khi cắn
 
15. The beaten road is safest
- Con đường quen thuộc là con đường an toàn nhất
 
16. Beauty is in the eye of the beholder
- Vẻ đẹp nằm trong con mắt người ngắm
 
17. Blood is thicker than water
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã
 
18. Book and friend should be few but good
- Sách vở và bạn bè, cần ít thôi nhưng phải tốt
 
19. Brevity is the soul of wit
- Sự ngắn gọn là tinh hoa của trí tuệ
 
20. Every why has a where fore
- Mọi sự đều có lý do của nó
 
 
21. First impressions are most lasting
- Ấn tượng ban đầu khó mà phai nhạt
 
22. Everything comes to him who waits
- Mọi đều tốt đẹp sẽ đến với người biết đợi chờ
 
23. The eye is bigger than the belly
- No bụng đói con mắt
 
24. A fault confessed is half redressed
- Thú nhận khuyết điểm là biết sửa mình
 
25. Forbidden fruit is sweetest
- Quả cấm bao giờ cũng ngọt
 
26. Forgive and forget
- Hãy quên và tha thứ
 
27. Live not to eat, but eat to live
Sống không phải để ăn nhưng ăn để sống
 
28. The longest day must have an end
- Ngày dài nhất cũng phải qua đi
 
29. Make the best of a bad job
- Phải biết chấp nhận hoàn cảnh
 
30. A man can only die once
- Ai cũng phải chết một lần
 
31. Marriage are made in Heaven
- Hôn nhân là do trời định
 
32. Men are blind in their own cause
- Con người mù quáng vì niềm tin của mình
 
33. Men make houses, Women make home
- Đàn ông xây nhà, Đàn bà xây tổ ấm 
 
34. Might is right
- Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh
 
35. Money talks
- Miệng kẻ sang có gang có thép
 
36. Necessity is the mother of invention
- Cái khó ló cái khôn
 
37. Many a little makes a mickle
- Tích tiểu thành đại,góp gió thành bão
 
38. Crime does not pay
- Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt!
 
39. Curiosity killed the cat
- Đừng có quá tò mò mà mang họa vào thân
 
40. A friend in need is a friend indeed
- Trong hoạn nạn mới biết bạn bè.
 
41. Blood is thicker than water
- Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Bài viết khác:

ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo