banner
CÁC ỨNG VIÊN CHO CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN GƯƠNG MẶT LINKIN' WORLD 2013
17/11/2014 | 07:58

MS01: Nguyễn Thị Diệu My
Ngày sinh: 19/03/1992
Lớp: AEF2.1

MS 02: Đào Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 2008
Lớp: MN1.5

 

MS 03: Chu Gia Bình 
Ngày sinh: 2009
Lớp MN1.5

MS 04: Nguyễn Đăng Khoa 
Ngày sinh: 18/06/2008
Lớp: MN 1.5 

MS 05: Nguyễn Thị Hà Vân 
Ngày sinh: 2009
Lớp: MN 2.1

MS 06: Cấn Thu Anh

Ngày sinh: 04/08/2008

Lớp: MN2.1

MS 07: Cao Thái Sơn
Ngày sinh: 2007
Lớp: MN2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS 08: Phạm Hoàng Phương Thiên 
Ngày sinh: 21/02/2005
Lớp: Fa2.3

 

MS 09: Phạm Hoàng Nam 
Ngày sinh: 29/06/2007
Lớp MN2.2

MS 10: Hoàng Phươn Linh 
Ngày sinh: 26/09/2003
Lớp: Fa3.1

MS 11: Dương Đăng Nguyên 
Ngày sinh: 2005
Lớp: Fa2.2

MS 12: Nguyễn Phương Tuấn Anh 
Ngày sinh: 2004
Lớp: Fa2.2

MS 13: Dương Ngọc Minh Châu 
Ngày sinh: 2004
Lớp: Fa2.2

MS 14: Nguyễn Hồng Minh 
Ngày sinh: 2005
Lớp: Fa2.3

 

 

ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo