banner
Biểu mẫu
17/05/2013 | 13:40

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tài năng, đam mê và sáng tạo gia nhập đội ngũ của trung tâm kỹ năng Anh ngữ Linkin' World. Vui lòng tham khảo mục tuyển dụng tại website này để xem thông tin chi tiết. Nếu bạn quan tâm đến các vị trí này và tự tin mình có đủ năng lực, hãy gửi hồ sơ cho chúng tôi.

Tải mẫu thông tin ứng viên: tại đây

Tin tuyển dụng khác khác:

ad
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo